Tim Draper på bitcoin: "om 5 år hvis du bruker fiat valuta, vil del le av deg"

07.11.2017 23:02 Tilbake