President i Den Europeiske Sentralbanken- "har ikke myndighet' til å regulere Bitcoin.

01.10.2017 16:12

www.cryptocoinsnews.com

Tilbake