Kapitalforvaltere og investeringsstrategier foreslår to strategier for porteføljesikkerhet; BITCOIN og internasjonale markeder.

21.05.2017 13:34 Tilbake