I natt kan bitcoins blokkjede splittes i to.

01.08.2017 00:21 Tilbake