Hva er digitalvaluta?

24.03.2017 14:26

Digital valuta er en valuta som kun veksles elektronisk. Digital gullvaluta, virtuell valuta, Bitcoins og Altcoins er eksempler på digital valuta. Digital valuta kan sees på som et rentefritt gjeldsbrev, hvor sikkerheten bak ikke trenger være stor, og med varierende grad av innløsningsplikt til normal pengeverdi. For en utsteder av digital valuta som lykkes å få andre til å ta i bruk denne, er det således store penger å tjene.

 

Mere info om digitalvaluta: www.cryptocoinsnews.com/cryptocurrency/

 

Tilbake