Hva er Blockchain?

21.09.2017 20:00

Blockchain er en åpen distribuert applikasjon hvor hver server i nettverket automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre serverne. Informasjonen samles i blokker (blocks) som igjen kjedes sammen. En ny blokk henviser til forrige blokk, derav navnet blockchain.

Den opprinnelige blockchain utgjør plattformen for den kryptovalutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har det dukket en rekke nye kryptovalutaer. Bitcoin ble oppfunnet av den mystiske personen Satoshi Nakamoto som ingen vet hvem er, men som alle vet er veldig, veldig rik.

I tillegg til å være plattform for kryptovalutaer kan blockchain-teknologien brukes til smarte kontrakter, database for eierskap (av for eksempel eiendom), åpne regnskap og mikrotransaksjoner. Blockchain- entusiaster forventer at blockchain vil ha en større påvirkning på samfunnet enn Internett i seg selv. Mange internasjonale regjeringsutvalg, banker, finansinstitusjoner og IT-selskaper forsker i disse dager på teknologien. Barclays Afrika annonserte i september 2016 at de var den første i verden til å gjennomføre finansielle transaksjoner ved hjelp blockchain teknologi.

Tilbake