Bitcoin investor Palihapitiya erklærer 'ingen kan stoppe det'.

27.09.2017 00:42

https://www.cnbc.com

Tilbake